Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

madixx
Pierdolę. Nie będę obniżać standardów, bo oni tak mówią. Będe czekać na swojego księcia i albo miłość mnie sponiewiera, albo się wcale nie zakocham. Amen.
— taka ja
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viakotfica kotfica

April 02 2015

madixx


Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viarayla rayla
madixx


Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viarayla rayla
madixx
9882 df86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMilcatopy Milcatopy
madixx
2616 3826
Reposted fromlittlefool littlefool viaweakness weakness
madixx
8127 a84c 500
Reposted fromseverine severine viaBincsm Bincsm
madixx
8296 bdf6
Reposted frommayhos mayhos viaHypothermia Hypothermia
madixx
Reposted fromkjuik kjuik vialefu lefu
madixx
7053 9fc9
Reposted fromcalifornia-love california-love vialitka litka
madixx
Napij się. Najlepszy seks łączy sięze złością i alkoholem.
Reposted fromrailus railus viaPitufa Pitufa
madixx
madixx
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis vianikelline nikelline
madixx
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianikelline nikelline

March 31 2015

madixx
8928 4a95 500
It's all I need now
Reposted fromaletodelio aletodelio viaPitufa Pitufa
madixx
6204 d9d2
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viaPitufa Pitufa
madixx
8510 1572 500
Zulczyknj
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaPitufa Pitufa
madixx
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
madixx
0183 26c2
Reposted fromcalifornia-love california-love
madixx

- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.

P.Adamczyk

Reposted frommimala mimala viaPitufa Pitufa
madixx
Uwielbiam przesiadywać do późna. Czuję wtedy znacznie mocniej, że żyję. Przez resztę dnia nie słyszę tak wyraźnie głosu, który mówi w mojej głowie, a emocje przepełniające mnie nocą nie znoszą chyba światła dziennego.
— Valerie Zenatti
Reposted fromborn2die born2die viaPitufa Pitufa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl