Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

madixx
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianami nami
madixx
6559 7c9e 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viabollabolla bollabolla
madixx
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via10pln 10pln

January 15 2020

madixx
- Nie zwiąż się z nikim zbyt wcześnie - mówi mi. -Będzie ci się wydawało, że spotkałeś miłość życia, ale to będzie złudzenie.Kochamy wiele razy i dlatego możemy przetrwać. Nie wierz do końca przyjaciołom, bo jesteś przystankiem na ich drodze, odpłyną i zapomną. Zarazem zabiegaj o te przyjaźnie, potem będzie już za późno. Po studiach nie zawiążesz już żadnej. Każdy będzie czegoś od ciebie chciał.
— Łukasz Orbitowski
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
madixx

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viajoannem joannem

May 16 2015

madixx
Pierdolę. Nie będę obniżać standardów, bo oni tak mówią. Będe czekać na swojego księcia i albo miłość mnie sponiewiera, albo się wcale nie zakocham. Amen.
— taka ja
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viakotfica kotfica

April 02 2015

madixx


Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viarayla rayla
madixx


Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viarayla rayla
madixx
9882 df86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMilcatopy Milcatopy
madixx
2616 3826
Reposted fromlittlefool littlefool viaweakness weakness
madixx
8127 a84c 500
Reposted fromseverine severine viaBincsm Bincsm
madixx
8296 bdf6
Reposted frommayhos mayhos viaHypothermia Hypothermia
madixx
Reposted fromkjuik kjuik vialefu lefu
madixx
7053 9fc9
Reposted fromcalifornia-love california-love vialitka litka
madixx
Napij się. Najlepszy seks łączy sięze złością i alkoholem.
Reposted fromrailus railus viaPitufa Pitufa
madixx
madixx
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis vianikelline nikelline
madixx
0074 3376
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianikelline nikelline

March 31 2015

madixx
8928 4a95 500
It's all I need now
Reposted fromaletodelio aletodelio viaPitufa Pitufa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl